Stress


Mere end hver tredje dansker rammes af alvorlig stress, angst eller depression.
 
Men sygdommen er ikke det eneste, de kæmper med. Halvdelen af de ramte har svære problemer med at huske, koncentrere sig og få overblik som følge af sygdommen, viser en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden.
 
For hver fjerde fortsætter de problemer længe efter, at selve sygdommen er væk, og hver 8. oplever ligefrem at miste konkrete færdigheder som fx at skrive, regne og stave.
 
Disse såkaldte ’kognitive vanskeligheder’ har alvorlige konsekvenser for den enkelte, enten i forhold til at passe deres arbejde eller uddannelse, i forhold til helt almindelige dagligdags gøremål eller i forhold til sociale aktiviteter.
 
I Ingen-Stress-Tak (samarbejde med psykoterapeut Tina Hassing) udbyder jeg dybdegående forløb for grupper og enkelt individer, for at undgå at stress bliver en hæmsko for medarbejdere, ledere og hele organisationer.
 
Vi har mulighed for at teste medarbejdere og ledere med stress-indikator-testen (valideret af Dansk Psykolog Forening) Testen måler på hvilke områder, en medarbejder eller leder, føler sig mest presset og vi kan derfor langt hurtigere og mere målrettet tilpasse vores individuelle og gruppeforløb til virksomhedens og medarbejdernes behov.
 
Læs mere om testen her:

Læs mere om testen og Ingen Stress Tak! her:
www.ingenstresstak.dk
Mindjamming v/ Lillian Jacobsen | Sønderhavvej 4, 6340 Kruså  | Tlf.: 20662089 | lillian@mindjamming.dk