Mennesket har altid en tavs tilhører ved sin side
          - dets underbevidsthed
 
 
 
 
 
 
 
Mindjamming v/ Lillian Jacobsen | Sønderhavvej 4, 6340 Kruså  | Tlf.: 20662089 | lillian@mindjamming.dk